Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Quay mặt lại, yêu em đi, Mùa ơi !Quay lại đi !
Mùa của riêng em.
Đừng bước nữa !
Sợi buồn vương xanh ngõ.
Ngày đỏ hoe mắt ngó.
Mùa nỡ đi ?!
Gió trở dạ rớt đêm rồi.
Quay lại đi mà !
Mùa ơi ! Xin đừng trôi.
Em với tay mây níu mùa nương bậu cửa.
Mùa xem nè ! Tóc em trắng lời ai hứa.
Cỏ chưa kịp úa vàng...
Em vụng quạt...
Ngóng mùa sang.

Quay lại đi mùa ! Nhìn em đi !
Rưng rức nét môi ngoan.
Tay em lạnh.
Tim em run.
Nửa mảnh trăng hiền giấu sau nếp áo.
Quay lại đi !
Chiếc hôn run người dọ lần trong mắt bão.
Riêng em thôi,
Nương náu tựa lưng mùa.
Quay mặt lại đi mùa !
Yêu em đi ! Cho trăng rụng ướt giấc mơ trưa....

...